jump to content

Search the website

Is clár maoinithe 4 bliana idir Éirinn agus an Bhreatain Bheag, ar fiú €11.96 milliún é an Líonra Nuálaíochta Ceilteach don Eolaíocht Bheatha Ardfhorbartha (CALIN) a thabharfaidh nuálaíocht, poist agus forás d’Éirinn agus don Bhreatain Bheag. Teacht le chéile: Cuireann Ollscoileanna Bheannchair, Caerdydd agus Swansea sa Bhreatain Bheag, agus Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Institiúid Tyndall, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh in Éirinn saineolas, rochtain ar fáil ar theicneolaíochtaí nua agus ar bhealaí chun margaidh a thacóidh le gnólachtaí sna réigiúin chun táirgí eolaíochta beatha nua a thabhairt chun an mhargaidh.

Tá CALIN maoinithe ag Clár na hÉireann-na Breataine Bige 2014-2020 trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, agus bronnadh €9.3m air chomh maith le €2.6m ó institiúidí rannpháirteacha.

Chomh maith le rochtain oscailte ar na sé ollscoil, cuimsíonn líonra CALIN na ceannairí domhanda cúraim sláinte Unilever agus GE Healthcare agus ceanglóidh sé le 240 fiontar beag-meánmhéide.

Tá gníomhaíochtaí CALIN dírithe ar thrí théama: Leigheas Beachtais (diagnóisic, feistí & teiripic), Leigheas Athghiniúnach agus Bith-Chomhoiriúnacht & Measúnú Sábháilteachta. Beidh gach gnólacht de chuid CALIN nasctha le dhá ollscoil, rud a thabharfaidh rochtain dóibh ar theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, ar shaineolas, eolas agus scileanna.  Trí CALIN chomh maith tá teacht ar líonra uathúil de chuideachtaí slabhra soláthair agus ar dheiseanna aistrithe eolais a chuirfidh go mór le borradh gnó agus le rochtain ar bhealaí chun margaidh.

Mar thoradh ar an taighde, an fhorbairt agus an tacaíocht teicneolaíochta a thugtar do ghnólachtaí na Breataine Bige agus na hÉireann trí CALIN, forbrófar iomaíochas idirnáisiúnta an dá réigiún. Leagfaidh sé amach bunús do chaidrimh níos fadtréimhsí idir gnó agus acadúlacht sa Bhreatain Bheag, in Éirinn agus níos faide i gcéin.

Féadfaidh tú CALIN a leanúint ar twitter, @CALIN_LifeSci agus ar Facebook chun teacht ar fhógraí tábhachtacha, na scéalta is deireanaí agus éachtaí mór le rá. 

Má tá tuilleadh eolais uait i mBreatnais, cliceáil ar an nasc thíos chun teagmháil a dhéanamh le CALIN@cbni.ucd.ie a bheidh in ann cabhrú leat.

Funders

  • EU Funds: Ireland Wales Programme 2014-2020
  • EU Structural Funds Ireland
  • Sputhern Regional Assembly
  • European Regional Development Fund