jump to content

Saineolaithe ar thaighde agus forbairt eolaíocht na beatha

Tagann ionaid ollscoile barr feabhais in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag le chéile chun  tacaíocht teicneolaíochta a thairiscint agus chun comhoibriú a éascú idir ollscoileanna agus tionsclaíocht.

Gréasán ard-eolaíocht na beatha, a chónascann gnó, an léann agus cúram sláinte le saineolaithe ó shé ollscoil cheannródaíocha ar fud na hÉireann agus na Breataine Bige, is ea CALIN agus é mar dheis chun caidreamh a dhéanamh le ceannairí in ard-eolaíocht an leighis agus na cógaisíochta, i nanaitheiceolaíocht agus i mbiteicneolaíocht. Tugann an gréasán rochtain ar theicneolaíocht, saineolas eolaíochta, agus gréasán de nuálaithe eolaíocht na beatha chun tacú le forbairt  táirgí, próiseas, agus seirbhísí.

Oibríocht INTERREG idir Éirinn agus an Bhreatain Bheag is ea Gréasán Ceilteach um Ard-Eolaíocht na Beatha (CALIN) arna mhaoiniú ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa trí Rialtas na Breataine Bige.

Cliceáil ar na lógónna comhpháirtíochta thíos chun tuilleadh sonraí a fháil ar a gcuid scileanna, áiseanna agus saineolais. Le haghaidh sonraí incháilitheachta comhoibrithe cliceáil   

Ár gcomhpháirtithe sa Bhreatain Bheag

Ár gcomhpháirtithe sa Bhreatain Bheag

Ár gcomhpháirtithe in Éirinn

Ár gcomhpháirtithe in Éirinn

Imeachtaí is déanaí

Tá brón orm, níor aimsíodh aon imeachtaí

Cás-staidéir

No casestudies were found. Please try changing your filters.