jump to content
Theme Icon

Perpetuus Advanced Materials Plc, in Ollscoil Swansea agus inAn Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD)

Tá TÁIRGEOIR de nanábhair a úsáidtear i mboinn tar éis bheith ag obair le heolaithe chun tuiscint a fháil ar an nochtadh dá gcuid oibrithe agus a dtáirge á dhéanamh.

Táirgíonn Perpetuss Advanced Technologies in Swansea graiféin, rud a chuidíonn le hairíonna polaiméirí a fheabhsú. Is iomaí slí inar féidir na hábhair seo a úsáid, ach nuair a úsáidtear sa bhoinn iad, feabhsaíonn sé feidhmíocht cosúil le briseadh, friotaíocht rollta agus friotaíocht scríobchaithimh.  Úsáidtear iad ar rothair cheaana, go mórmhór orthu siúd a cuireadh isteach ar mhórchomórtais rothaíochta ar fud an domhain. Tá se mar aidhm anois acu boinn feithiclí paisinéirí a fhorbairt.  Dúirt Ian Walters, stiúrthóir an chomhlachta: ”Is ábhar iad nanábhair a bhfuil sé d’acmhainn acu bacainn a shárú i.e. an craiceann, chomh maith le hidirghníomhú le horgáin inmheánacha, ar nós fíochán scamhóg tar éis nochtadh daonna dosheachanta.’’

‘’Ach ba cheart don phobal a bheith sásta gur táirgeoirí freagacha sinn.”

Tá comhoibriú déanta ag Perpetuus Advanced Technologies le hOllscoil Swansea trí Ghréasán Ceilteach um Nuálaíocht Ard-Eolaíocht na Beatha (CALIN) chun monatóireacht a dhéanamh ar nochtadh an lucht oibre do nanábhair a d’fhéadfadh éalú le linn an phróisis déantúsaíochta.  Dúirt an tUas Waters go bhfuil na sonraí, atá á nginiúint ag Scoil Leigheas Ollscoil Swansea, ag cuidiú an gnó a chur chun cinn.  Tá sé beartaithe  ag an gcomhlacht trí bhearta comhoibritheacha, gléasraí a shuiteáil go straitéiseach ar fud an domhan. Ábhar mór sásaimh do na comhpháirtithe straitéiseacha na cláir mhonatóireachta atá i bhfeidhm trí tionscadal CALIN.

‘Níl an saineolas inmhéanach againn, agus gan an tacaíocht ó Scoil Leighis Ollscoil Swansea, níorbh fhiú é ó thaobh na heacnamaíochta de tabhairt faoin gcleachtadh seo.” a dúirt sé chomh maith.

Dúirt an Martin Clift, Ollamh Comhlach sa Ghrúpa Tocsaineolaíochta In Vitro i Scoil Leighis Ollscoil Swansea, faoi stiúir an Oll Shareen Doak, go rabhthas ag díriú ar eolas a fháil faoin tionchar ag nanábhair ar shláinte an duine faoi choinníollacha ‘fíorshaoil’.

‘’Chun tuiscint iomlán a fháil ar bhuntáistí na nanábhar, tá sé riachtanach go dtuigimid nochtadh an duine nuair a thagann sé go dtí nanábhair,’’ ar seisean. ”Agus an deis seo faighte againn ó dhéantúsóirí nanábhar ar nós Perpetuus Carbon Technologies Ltd. chun staidéar a dhéanamh ar an dáileog a nochtadh do lucht oibre, cuirtear ar fáil d’eolaithe cás idéalach chun an fíor-riosca ó nanábhair do sháinte an duine a thuiscint.

Mhínigh Harriet Risby, mac-léinn PhD atá i mbun an taighde, conas a dhéantar monatóireacht ar nochtadh an lucht oibre.

‘’Ar dtús, breathnaímid conas a dhéanann Perpetuus nanábhair, agus le gléasanna speisialaithe, déanaimid monatóireacht ar na leibhéil nanábhar san aer roimh, le linn agus tar éis an phróisis déantúsaíochta’’.

Dúirt sí freisin go bhfuil n-análófar na nanábhair san aer.  ‘’Óir is é an t-análú an príomhchineál nochtaithe do nanábhair; tá monatóireacht aeir ríthábhachtach chun tuiscint a fháil ar leibhéil a nochtar d’oibrithe le linn dhéantúsaíocht na nanábhar. Aguis tuiscint againn ar na leibhéil seo is féidir linn an baol atá ann do shláinte an duine a mheas.  Nuair a bheidh an staidéar monatóireachta críochnaithe, roinnfidh na holaithe in Ollscoil Swansea an t-eolas seo le Perpetuus Advanced Technologies, chun go mbeidh an comhlacht in ann tús a chur le próisis nua a chinnteoidh go gcosnófaí a lucht oibre a phléann le déantúsaíocht nanábhar.

Comhoibriú le CALIN a thógáil inniu
 

tosaigh do chomhoibriú...