jump to content
Theme Icon

Ig Innovations Ltd, in Ollscoil Cardiff agus in An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD)

Tá cóireálacha i gcoinne galar á bhforbairt maidir le breoiteachtaí éagsúla lena n-áirítear ailse, agus úsáid á baint as antasubstaintí caorach.

Cé gur forbraíodh drugaí chun ailse, baictéir agus víris a chóireáil, níl siad in ann díriú ar shuíomhanna faoi leith sa chorp.  Mar shampla, cuireann ceimiteiripe isteach ar chealla sláintiúla chomh maith le cealla aisle, rud a chruthaíonn fo-éifeachtaí ar nós do chuid gruaige a chailleadh.  Ach creideann eolaithe go bhfuil tagtha acu ar réiteach air seo ach antasubstaintí atá mar chuid dár chóras imdhíonachta a úsáid.

‘’Chun teacht ar antashubstaint áirithe a cheanglaíonn le sprioc roghnaithe, tá sé ar nós snáthaid a lorg i gcoca mór féir’” arsa an tOllamh Arwyn, ó Ollscoil Cardiff.

‘’Féadfar iad seo a dhéanamh áfach, ach leas a bhaint as próiseas smaointeoireachta eolas géiniteach arna dhéanamh ag an antashubstaint in B-chealla chun na billiúin d’antashubstaintí eile a dhéanamh.

‘’Úsáidimid teicnící biteicneolaíochta móilíneacha agus víreas soineanta a úsáidtear chun baictéir thógálacha agus feidhmíonn siad seo mar mhonarchana déantúsaíochta antashubstainte ionaid.

Llandysul-based IG Innovations, a chruthaíonn antashubstaint i gcaoirigh, tar éis teacht le chéile le hOllscoil Cardiff tríd an nGréasán Ceilteach Nuálaíochta um Ard-Eolaíochta na Beatha (CALIN) ar an tionscadal.  Úsáidtear caoirigh mar faightear réimse leathan antashubstaintí uathu atá ar ardchaighdeán.  Agus úsáid á baint as a gcuid B-cheall, cruthaítear leabharlann ghéiniteach ina bhfuil na billiúin géinte agus iad ar fad ag déanamh saghas áirithe antashubstainte.  Táirgíonn taighdeoirí ansin na billiúin de chineálacha éagsúla antashubstaintí i mbaictéir.  Is féidir iad seo a úsáid mar dhuáin a cheanglóidh iad féin do bhaoití a chruthaíonn galar ar aon dul leo siúd a aimsítear ar dhromchla ceall ailse nó baictéar.

Nuair a gheofar an t-eolas ar chód géiniteach do gach antashubstaint, beidh taighdeoirí in ann na cineálacha a shainaithint ar bhonn géiniteach a cheanglaíonn iad féin le sprioc roghnaithe.  Mar sin, le hailse, rachadh an antashubstaint le druga ceimiteiripe agus ní bheidh sí dírithe ach amháin ar na cealla ailse faoi leith agus ní ar na cealla eile.

‘’Déanaimid antasubstaintí i gcaoirigh faoi láthair. ‘’ arsa Bethan Evans ó IG Innovations.

‘’Chuirfeadh an teicníc seo ar ár gcumas an cód antashubstaintí DNA ó chaoraigh a úsáid agus an antashubstaint sin a athchruthú sa tsaotharlann, rud a thugann níos mó smachta dúinn ar an rogha antashubstaintí, ag laghdú éagsúlacha agus úsáid na n-ainmhithe.’’

Táthar ag súil go mbeifear in ann cur go mór leis an déantúsaíocht seo agus b’fhéidir a bheith in ann iad a thairiscint mar aonáin nua theiripeacha nó dhiagnóiseacha.

Comhoibriú le CALIN a thógáil inniu
 

tosaigh do chomhoibriú...