jump to content
Theme Icon

VRAI Ltd agus in Institiúid Náisiúnta Tyndall

A bhuí le taidhge ceannródaíoch, táthar in ann monatóireacht a dhéanamh ar na BRÚNNA agus na MOTHÚCHÁIN a thagann ar dhaoine agus iad ag obair i dtimpeallachtaí ardriosca eadhon míleata, na chéad fhreagróirí agus innealtóireacht throm.

Tá intleacht fhíorúil agus réaltacht fhíorúil á húsáid ag VRAI, atá bunaithe i mBaile Átha  Cliath chun feabhas a chur ar shábháilteacht i dtimpeallachtaí contúirteacha lena n-áirítear criosanna cogaidh agus feirmeacha gaoithe amach ón gcósta.  Faoi láthair, úsáideann an táirge oiliúna VR ar a dtugtar Hazardous Environment Awareness Training (HEAT), meascán de VR, braiteoirí san fhearas cinn VR agus teicneolaíocht AI chun oiliúint níos barántúla, níos nótáilte, agus níos intomhaiste a sholáthar.  Is féidir leis an bpíosa nua taighde seo breis a chur le sonraí chun brú agus imní daoine a mhonatóiriú fad is a bhíonn siad i mbun gníomhaíochtaí contúirteacha.

Tá an comhlacht tar éis bheith ag obair le hInstitiúid Náisiúnta Tyndall agus le Gréasán Ceilteach um Nuálaíocht Ard-Eolaíochtai na Beatha (CALIN) chun raon ar leith gléasanna monatóireachta a fhorbairt.

‘’Is féidir leis a bheith deacair macasamhail a dhéanamh den timpeallacht fhírinneach,” arsa Pat O’Connor, stiúrthóir bainistíochta VRAI.

‘’Le fada anuas, níor tugadh aghaidh ar strus agus imní. Tá seans go mbeimid in ann tasc a chomhlíonadh ach sinne an-inmíoch ar an taobh istigh ag an am céanna.

‘’Is minic gur mór idir conas a fhoghlaimímid agus conas a chuirtear oiliúint orainn. Le timpeallachtaí ard-chontúirteacha, tá sé deacair.

‘’Tugann VR deis do dhaoine oiliúint níos fearr a fháil. Is daoine aonair muid agus bímid ag foghlaim de réir ár stíle féin.’’

Dúirt sé freisin: ‘‘’Cuirfimid togra le chéile chun breathnú ar na cineálacha mothúchán gur cheart a thomhas i dtimpeallachtaí ard-chontúirteacha.

Sampla ar bhain sé úsáid as ná na comhraiceoirí dóiteáin i láthair ag tuairteáil mharfach agus an ghné bhreise mhothúchánach de ghúna bainise a bheith ar an suíochán cúil, ag tabhair le fios go raibh an t-íosparach ar tí pósta. An nasc mothúchánach seo leis an oiliúint, cruthaíonn sé foghlaim níos doimhne do na rannpháirtithe.

Dúirt an Dr Eamonn Hawe, bainisteoir clár in Tyndall: cuireann CALIN deis ar leith ar fáil do FMBanna na hÉireann agus na Breataine Bige rochtain a fháil ar bhonneagar agus saineolas  na n-ionad taighde chun gur féidir leis na FMBanna tabhairt faoi thaighde ceannródaíoch.

D’oibrigh Tyndall le VRAI chun measúnú a dhéanamh ar an oiriúnacht de bhraiteoirí atá ar fáil faoi láthair a bheadh in ann strus a thomhas agus a chomhlíonann riachtanais VRAI agus d’aithin siad conas a d’fhéadfaí na gléasanna seo a chomhtháthú i dtáirge VRI.

An chéad chéim eile, a thógfaidh 18 mí, ná chun gléasanna braiteora atá ann cheana a ionchorprú i bpunann táirgí VRAI.

Comhoibriú le CALIN a thógáil inniu
 

tosaigh do chomhoibriú...