jump to content
Theme Icon

Marigot Ltd, in An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD) agus in Ollscoil Cardiff

Is ag dul i méid atá an staidéar a dhéantar ar ábhair nádúrtha agus a gcuid acmhainneachta chun tacú le folláine na dtomhaltóirí agus le húsáid i gcóireáil ar chomharthaí sóirt galar.

Is il-mhianra mara nádúrtha í Aquamin, le Marigot Ltd a thagann ó fheamainn ata go hiomlán ríofa. Soláthraíonn sé cailciam bithghníomhach, maignéisiam agus 72 mianra mara rianta eile agus atá in úsáid faoi láthair mar fhorlíonadh bia d’ainmhithe agus do dhaoine.  In ainmhithe, méadaíonn sé táirgeadh bainne agus tacaíonn sé lena gcuid folláine ginearálta. Tá mórchuid taighde chliniciúil ann a léiríonn i ndaoine gur féidir le Aquamin cabhrú le caillteanas cnámh agus pian in oisté-airtríteas a laghdú chomh maith le cur le sláinte an díleá ach an bhacainn phutóige a fheabhsú mar aon lena gníomhaíocht frith-athlastach.  Chun tacaíocht a thabhairt don áit atá ag Aquamin sa mhargadh forlíonadh bia agus a acmhainn le bheith in úsáid i gcóireáil galar, tá sé riachtanach tuiscint a fhail ar shochair sláinte Aquamin.

‘’ Níl mórán eolais againn maidir le struchtúr fisiceach agus ceimiceach Aquamin,’’ a dúirt an Dr Shane O’ Connell, Bainsteoir R&D in Marigot, ‘’Caithfimid tuiscint níos fearr a fhorbairt as ar mhéid na gcáithníní agus gnéithe na gcáithníní.’’

Chun iniúchadh a dhéanamh ar struchtúr fisiceach agus ceimiceach Aguamin go sonrach,  tháinig Marigot le chéile le taighdeoirí CALIN in Ionad na nIdirghníomhaíochtaí BioNano, (CBNI) sa Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.  Tá saineolas ag CBNI le fada ar beith ag obair le nanacháithníní  agus a gcuid feidhmeanna bitheolaíocha a iniúchadh.

‘’Ábhar spéise dúinne ab ea é ár gcuid eolais agus bonneagair go léir a chur i bhfeidhm ar ábhar díorthaithe go nádúrtha a úsáideann a lán daoine ina saol laethúil. Ba í Vanya Petseva, duine dár gcuid mac-léinn PhD a bhí in ann den chéad uair riamh, é seo a íomháú agus thréithriú.

Faoi mar a tharlaíonn sé bhí an t-ábhar ar cheann de na cáithnínigh ab áille agus ba chasta sa saol nádúrtha dá bhfacamar riamh, agus i bhfad níos fearr ná aon rud is feidir linn a dhéanamh go dtí seo. Is taithí chorraitheach í seo dúinn,’’ arsa an tOll Kenneth Dawson, Stiúrthóir CBNI agus ceannaire fhoireann CALIN ar an gcomhpháirtíocht seo.  An aidhm dheiridh don chomhpháirtíocht ná tuiscint a fháil ar na gnéithe de struchtúr Aquamin a chuireann lena fheidhm bhitheolaíoch, rud a chuireann deis shuntasach ar fáil chun a gcuid sochar sláinte a fheabhsú amach anseo, ag cur le luach an táirge agus torthaí sláinte do thomhaltóirí a fheabhsú.

‘’Thugtaighdeoirí CBNI íomhánna mionsonraithe dúinn mar aon le tomhais mhéide agus sainaitheantas ar na san ábhar. Cuidíonn sé go áirithe a chur in iúl do chustaiméirí gur ábhar ar leith e seo, cad a dhéanann sé agus conas a dhéanann sé é sin.’’ a dúirt an Dr O’ Connell.

Comhoibriú le CALIN a thógáil inniu
 

tosaigh do chomhoibriú...