jump to content

Ein partneriaid yng Nghymrus

Ein partneriaid yng Nghymrus

Ein partneriaid yn Iwerddon

Ein partneriaid yn Iwerddon

Telerau ac Amodau

(1) Introduction

These terms of use govern your use of our website; by using our website, you accept these terms of use in full. If you disagree with these terms of use or any part of these terms of use, you must not use our website.

(2) Licence to use website

Unless otherwise stated, we or our licensors own the intellectual property rights in the website and material on the website. Subject to the licence below, all these intellectual property rights are reserved.

You may view, download for caching purposes only, and print pages from the website for your own personal use, subject to the restrictions set out below and elsewhere in these terms of use.

You must not:

  • republish material from this website (including republication on another website);
  • sell, rent or sub-license material from the website;
  • show any material from the website in public;
  • reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit material on our website for a commercial purpose;
  • edit or otherwise modify any material on the website; or
  • redistribute material from this website.

(3) Acceptable use

You must not use our website in any way that causes, or may cause, damage to the website or impairment of the availability or accessibility of the website; or in any way which is unlawful, illegal, fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent or harmful purpose or activity.

You must not use our website to copy, store, host, transmit, send, use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) any spyware, computer virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit or other malicious computer software.

You must not conduct any systematic or automated data collection activities (including without limitation scraping, data mining, data extraction and data harvesting) on or in relation to our website without our express written consent.

You must not use our website to transmit or send unsolicited commercial communications.

You must not use our website for any purposes related to marketing without our express written consent.

(4) Limited warranties

We do not warrant the completeness or accuracy of the information published on this website; nor do we commit to ensuring that the website remains available or that the material on the website is kept up-to-date.

To the maximum extent permitted by applicable law we exclude all representations, warranties and conditions relating to this website and the use of this website (including, without limitation, any warranties implied by law of satisfactory quality, fitness for purpose and/or the use of reasonable care and skill).

(5) Limitations and exclusions of liability

Nothing in these terms of use will: (a) limit or exclude our or your liability for death or personal injury resulting from negligence; (b) limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation; (c) limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or (d) exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and exclusions of liability set out in this Section and elsewhere in these terms of use: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the terms of use or in relation to the subject matter of the terms of use, including liabilities arising in contract, in tort (including negligence) and for breach of statutory duty.

To the extent that the website and the information and services on the website are provided free-of-charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.

We will not be liable to you in respect of any losses arising out of any event or events beyond our reasonable control.

We will not be liable to you in respect of any business losses, including (without limitation) loss of or damage to profits, income, revenue, use, production, anticipated savings, business, contracts, commercial opportunities or goodwill.

We will not be liable to you in respect of any loss or corruption of any data, database or software.

We will not be liable to you in respect of any special, indirect or consequential loss or damage.

(6) Indemnity

You hereby indemnify us and undertake to keep us indemnified against any losses, damages, costs, liabilities and expenses (including without limitation legal expenses and any amounts paid by us to a third party in settlement of a claim or dispute on the advice of our legal advisers) incurred or suffered by us arising out of any breach by you of any provision of these terms of use or arising out of any claim that you have breached any provision of these terms of use.

(7) Breaches of these terms of use

Without prejudice to our other rights under these terms of use, if you breach these terms of use in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including suspending your access to the website, prohibiting you from accessing the website, blocking computers using your IP address from accessing the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website and/or bringing court proceedings against you.

(8) Variation

We may revise these terms of use from time-to-time. Revised terms of use will apply to the use of our website from the date of the publication of the revised terms of use on our website. Please check this page regularly to ensure you are familiar with the current version.

(9) Assignment

We may transfer, sub-contract or otherwise deal with our rights and/or obligations under these terms of use without notifying you or obtaining your consent.
You may not transfer, sub-contract or otherwise deal with your rights and/or obligations under these terms of use.

(10) Severability

If a provision of these terms of use is determined by any court or other competent authority to be unlawful and/or unenforceable, the other provisions will continue in effect. If any unlawful and/or unenforceable provision would be lawful or enforceable if part of it were deleted, that part will be deemed to be deleted, and the rest of the provision will continue in effect.

(11) Exclusion of third party rights

These terms of use are for the benefit of you and us, and are not intended to benefit any third party or be enforceable by any third party. The exercise of our and your rights in relation to these terms of use is not subject to the consent of any third party.

(12) Entire agreement

These terms of use constitute the entire agreement between you and us in relation to your use of our website, and supersede all previous agreements in respect of your use of this website.

(13) Law and jurisdiction

These terms of use will be governed by and construed in accordance with English law, and any disputes relating to these terms of use will be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.

HYBU YMCHWIL A DATBLYGU MEWN GWYDDORAU BYWYD UWCH

Mae’r rhwydwaith yn cynnig cyfle i fentrau ymgysylltu â phrifysgolion ar gyfer ymchwil a datblygu. Mae’r gallu gan ein harbenigwyr i weithio gyda mentrau er mwyn datblygu prosiectau ymchwil a datblygu. Os yw menter yn awyddus i ddatblygu cynnyrch neu brosesau newydd, neu ddatrys problem, gall y rhwydwaith hwyluso a chynnal astudiaethau ymchwil a datblygu byrdymor.

Mae’r wybodaeth a’r sgiliau o fewn y rhwydwaith yn amlddisgyblaethol, ac rydym yn annog mentrau sy’n ymwneud â phob thema gwyddor bywyd i gysylltu â’r rhwydwaith i weld a oes cyfle i ddatblygu cydweithrediad. Mae’r arbenigwyr yn canolbwyntio’n bennaf ar wyddorau bywyd uwch, sy’n cynnwys nifer o themâu, gan gynnwys y canlynol:

Meddygaeth Atffurfio

Mae’r rhwydwaith yn cynnig cyfleusterau amrywiol i gynorthwyo mentrau â’u hanghenion ymchwil a datblygu, gydag arbenigedd mewn peirianneg meinweoedd, therapi genynnau, bioleg foleciwlaidd a pheirianneg fiofeddygol. Rydym yn sicrhau bod modd datblygu cymwysiadau meddygaeth atffurfio hyfyw o safbwynt masnachol, ac effeithiol o safbwynt clinigol. Bydd y cymwysiadau hyn yn ddiogel a gellir eu hatgynhyrchu am gost dderbyniol.

Therapiwteg

Mae therapiwteg uwch yn strategaeth ar gyfer trin neu atal clefydau sy’n ystyried pa ddulliau fydd yn effeithiol ar gyfer pa gleifion ar sail ffactorau genetig ac amgylcheddol a ffordd o fyw. Gall targedu cleifion neu grwpiau o gleifion yn fwy cywir, er mwyn atal neu drin clefyd penodol, arbed costau ac osgoi sgil-effeithiau.

Biogydnawsedd a Gwerthuso Diogelwch

Mae’r agwedd hon ar ymchwil a datblygu’n archwilio’r rhyngweithiad rhwng systemau byw neu feinweoedd a deunyddiau megis nanoronynnau neu ddeunyddiau nanostrwythuredig, a hynny er mwyn canfod a ydynt yn fiolegol gydnaws. Mae ymchwil o fewn y thema hon yn ymwneud â nifer o feysydd, megis nanoddiogelwch a sgrinio tocsicoleg, gan gynnwys profi biogydnawsedd, a gweithredu a gwella rhaglenni a phrotocolau gwerthuso diogelwch newydd.

Biosynwyryddion a Dyfeisiau

Mae’r prifysgolion partner yn cynnig gwybodaeth arbenigol a chyfleusterau amrywiol sy’n sicrhau bod modd datblygu technegau gwneud diagnosis a dyfeisiau meddygol, gan gynnwys eitemau y gellir eu gwisgo, dyfeisiau ar gyfer llawdriniaethau sy’n creu archoll mor fach â phosibl, a biosynwyryddion. Gallwn gefnogi ymchwil glinigol, wyddonol neu drawsfudol i gynhyrchu technolegau a phrosesau y gellir eu trosglwyddo i ymarfer clinigol, megis canllawiau, profion diagnostig neu ddyfeisiau meddygol.

Iechyd a Lles