jump to content

Arbenigwyr mewn ymchwil a datblygu gwyddor bywyd

 

Mae canolfannau rhagoriaeth mewn prifysgolion yng Nghymru ac Iwerddon yn dod at ei gilydd i gynnig cymorth technolegol a hwyluso cydweithio rhwng prifysgolion a diwydiant.

Mae CALIN, rhwydwaith gwyddor bywyd uwch sy’n cysylltu busnes, y byd academaidd a gofal iechyd ag arbenigwyr o chwe phrifysgol flaenllaw yng Nghymru ac Iwerddon, yn gyfle i ymwneud ag arweinwyr ym maes gwyddor feddygol a fferyllol uwch, nanotechnoleg a biotechnoleg. Mae’r rhwydwaith yn caniatáu mynediad at dechnoleg, arbenigedd gwyddonol, a rhwydwaith o arloeswyr gwyddor bywyd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau.

Mae’r Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddor Bywyd Uwch (CALIN) yn rhan o raglen INTERREG Cymru-Iwerddon sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cliciwch ar y logos partner isod am fwy o fanylion am eu sgiliau, arbenigedd y cyfleusterau. Am fanylion cymhwyster ar gyfer cydweithredu, cliciwch

Ein partneriaid yng Nghymrus

Ein partneriaid yng Nghymrus

Ein partneriaid yn Iwerddon

Ein partneriaid yn Iwerddon

Digwyddiadau diweddaraf

Ni ddarganfuwyd digwyddiadau

Astudiaethau achos

No casestudies were found. Please try changing your filters.