jump to content

Sut gall CALIN helpu BBaChau? 

Ar-lein | Ar-lein

Dydd Mercher 20 Hydref, 2021

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Rydyn ni’n cynnal arddangosfa rithwir yn ystod Digwyddiad Cyllid a Chydweithredu ar gyfer Arloesedd Busnes IRDG a gynhelir rhwng 13 ac 20 Hydref

Ymunwch â’r sesiynau galw heibio hyn i gwrdd â’r tîm ac i weld sut y gall CALIN gefnogi gweithgareddau #ymchwil #datblygu ac #arloesi ar gyfer eich busnes.

Dydd Mercher 20fed Hydref @ 10am

Sut gall CALIN helpu BBaChau? 

Darganfyddwch sut y gall ein tîm o arbenigwyr eich cefnogi chi...

Dysgwch sut gall ein tîm o arbenigwyr eich cefnogi chi yn ein sesiynau galw heibio...

Mae’r Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddor Bywyd Uwch (CALIN)yn cysylltu busnesau, y byd academaidd a gofal iechyd gydag arbenigwyr o chwe phrifysgol flaenllaw ledled Iwerddon a Chymru.
Mae Prifysgol Bangor yn arwain ar y thema iechyd a llesiant i CALIN ac yn cefnogi busnesau bach i ganolig (BBaChau) sy'n gweithio yn y meysydd gwyddor bywyd neu iechyd a llesiant i adeiladu menter gydweithredol a datblygu atebion ymchwil a datblygu.

Amser y Digwyddiad

10:00 - 11:00

< Yn ôl i’r digwyddiadau
Ar-lein

Ni ddarganfuwyd digwyddiadau