jump to content
Dangos hidlyddion +Cuddio'r hidlyddion -

Hidlo yn ôl math

Dydd Mercher 20 Hydref, 2021

Sut gall CALIN helpu BBaChau? 

Rydyn ni’n cynnal arddangosfa rithwir yn ystod Digwyddiad Cyllid a Chydweithredu ar gyfer Arloesedd Busnes IRDG a gynhelir rhwng 13 ac 20 Hydref. Ymunwch â’n sesiwn fyw am 10am ar 20 Hydref: Sut gall CALIN helpu...

Rhagor o wybodaeth

Digwyddiadau Diweddar

Dydd Mawrth 28 Medi, 2021

CALIN @ Bangor Sesiwn Gyflwyno

Rydym mor falch o weithio gyda busnesau bach a chanolig ledled rhanbarth INTERREG Cymru-Iwerddon. Wedi'i leoli yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol @prifysgolbangor, mae CALIN yn dod ag arbenigwyr o seicoleg a llesiant, llechyd a meddygaeth ac...

Rhagor o wybodaeth

Dydd Iau 23 Medi, 2021

Digwyddiad Rhithiol - Brathiad o Iechyd a Lles

Rydym mor falch o weithio gyda busnesau bach a chanolig ledled rhanbarth INTERREG Cymru-Iwerddon. Wedi'i leoli yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol @prifysgolbangor, mae CALIN yn dod ag arbenigwyr o seicoleg a llesiant, llechyd a...

Rhagor o wybodaeth

Dydd Mercher 7 Gorffennaf, 2021

Rhan 4 o 4: Llwybrau Arloesi a Blaenoriaethu ym maes Gofal Iechyd Sylfaenol – DPP

Bydd y gweithdai hyn yn helpu practisau gofal iechyd sylfaenol i flaenoriaethu datblygiadau arloesol sy'n gwella iechyd, gofal a chymorth cleifion, yn ogystal â deall rhai o'r systemau sydd ar gael i gynorthwyo'r ymdrechion hyn....

Rhagor o wybodaeth

Dydd Mercher 7 Gorffennaf, 2021

Gofal Iechyd a Lles, Dod ag Arloesedd i Gymru ac Iwerddon

Fe'ch gwahoddir i ymuno â'n cyfres o bedwar gweithdy a luniwyd i gyflwyno'r broses ar gyfer nodi llwybrau arloesi a blaenoriaethu ym maes gofal iechyd sylfaenol. Mae’r Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch...

Rhagor o wybodaeth

Dydd Mercher 30 Mehefin, 2021

Rhan 3 o 4: Llwybrau Arloesi a Blaenoriaethu ym maes Gofal Iechyd Sylfaenol – DPP

Bydd y gweithdai hyn yn helpu practisau gofal iechyd sylfaenol i flaenoriaethu datblygiadau arloesol sy'n gwella iechyd, gofal a chymorth cleifion, yn ogystal â deall rhai o'r systemau sydd ar gael i gynorthwyo'r ymdrechion hyn....

Rhagor o wybodaeth

Dydd Mercher 23 Mehefin, 2021

Rhan 2 o 4: Llwybrau Arloesi a Blaenoriaethu ym maes Gofal Iechyd Sylfaenol – DPP

Bydd y gweithdai hyn yn helpu practisau gofal iechyd sylfaenol i flaenoriaethu datblygiadau arloesol sy'n gwella iechyd, gofal a chymorth cleifion, yn ogystal â deall rhai o'r systemau sydd ar gael i gynorthwyo'r ymdrechion hyn....

Rhagor o wybodaeth

Dydd Mercher 16 Mehefin, 2021

Rhan 1 o 4: Llwybrau Arloesi a Blaenoriaethu ym maes Gofal Iechyd Sylfaenol – DPP

Bydd y gweithdai hyn yn helpu practisau gofal iechyd sylfaenol i flaenoriaethu datblygiadau arloesol sy'n gwella iechyd, gofal a chymorth cleifion, yn ogystal â deall rhai o'r systemau sydd ar gael i gynorthwyo'r ymdrechion hyn....

Rhagor o wybodaeth

Galway | Dydd Mawrth 15 Medi, 2020

Blood-Derived Products in Veterinary Regenerative Medicine

Join us to learn more about the science and clinical application of blood-derived products in veterinary regenerative medicine. ...

Rhagor o wybodaeth

Dydd Mawrth 1 Medi, 2020

Astudiaethau Achos CALIN: Sefydliad Cenedlaethol Tyndall

Arddangosiad o’r ymchwil gydweithredol drawsffiniol a gynhaliwyd gan dîm CALIN yn Sefydliad Cenedlaethol Tyndall. ...

Rhagor o wybodaeth

Adeiladwch gydweithrediad gyda CALIN heddiw
 

Dechreuwch eich cydweithrediad yma...