jump to content
Theme Icon

VRAI Ltd a Sefydliad Cenedlaethol Tyndall

Erbyn hyn, mae’n bosibl monitro’r STRAEN a’r EMOSIYNAU y mae pobl yn mynd trwyddynt wrth weithio mewn amgylchedd risg uchel megis y fyddin, ymatebwyr cyntaf a gwaith peirianyddol trwm.

Mae cwmni VRAI, sydd wedi’i leoli yn Nulyn, yn defnyddio deallusrwydd artiffisial a realiti rhithwir 360 gradd i wella diogelwch mewn amgylcheddau peryglus, gan gynnwys parthau rhyfel a ffermydd gwynt ar y môr.

Ar hyn o bryd mae’r cynnyrch hyfforddi realiti rhithwir, a elwir yn Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Amgylchedd Peryglus (HEAT), yn defnyddio cyfuniad o realiti rhithwir, synwyryddion yn y clustffonau realiti rhithwir, a thechnoleg deallusrwydd artiffisial i ddarparu hyfforddiant cofiadwy a mesuradwy sy’n fwy dilys. Gall y gwaith ymchwil newydd hwn ychwanegu rhagor o ddata er mwyn monitro straen a gorbryder pobl tra maent yn cyflawni’r gweithgareddau peryglus hyn.

Mae’r cwmni wedi bod yn gweithio gyda Sefydliad Cenedlaethol Tyndall yng Nghorc a’r Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch (CALIN) i ddatblygu set unigryw o ddyfeisiau monitro.

“Nid yw’n hawdd ail-greu’r profiad o fod yn yr amgylchedd,” meddai Pat O’Connor, rheolwr gyfarwyddwr VRAI. “Ers llawer gormod o amser, mae emosiynau, straen a gorbryder wedi cael eu hanwybyddu. Efallai ein bod yn gallu cyflawni tasg, ond mae’n bosibl bod gorbryder yn sgrechian y tu mewn i ni ar yr un pryd.

“Yn aml iawn mae yna wahaniaeth rhwng y ffordd yr ydym yn dysgu a’r ffordd yr ydym yn cael ein hyfforddi. Mae hyn yn anodd mewn amgylcheddau peryglus iawn". “Mae realiti rhithwir yn caniatáu i bobl gael eu hyfforddi’n well. Unigolion ydyn ni, ac mae pawb yn dysgu’n wahanol.” Ychwanegodd, “Aethom ati i baratoi cynnig i edrych pa fath o emosiynau y mae’n bwysig eu mesur mewn amgylcheddau risg uchel.

Un enghraifft a ddefnyddiwyd ganddo oedd diffoddwyr tân yn cyrraedd damwain angheuol â’r elfen emosiynol ychwanegol o weld ffrog briodas ar y sedd gefn, sy’n awgrymu bod y dioddefwr ar fin priodi. Mae’r cysylltiad emosiynol hwn â’r hyfforddiant yn creu profiad dysgu dyfnach i’r rhai sy’n cymryd rhan.

Yn ôl Dr Eamonn Hawe, rheolwr rhaglenni yn Tyndall, “Mae CALIN yn cynnig cyfle unigryw i fentrau bach a chanolig yng Nghymru ac Iwerddon fanteisio ar seilwaith ac arbenigedd y canolfannau ymchwil, sy’n caniatáu i fentrau bach a chanolig eu maint wneud ymchwil arloesol”.

Bu Tyndall yn gweithio gyda VRAI i adolygu addasrwydd y synwyryddion sydd ar gael ar hyn o bryd, a allai fesur straen, ac sy’n diwallu anghenion VRAI, a nododd sut y gellid gwneud y dyfeisiau hyn yn rhan o gynnyrch VRAI.

Y cam nesaf dros gyfnod o 18 mis fyddai ymgorffori’r dyfeisiau synhwyro presennol ym mhortffolio cynnyrch VRAI.

Adeiladwch gydweithrediad gyda CALIN heddiw
 

Dechreuwch eich cydweithrediad yma...