jump to content
Theme Icon

Valitacell, Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway (NUIG) a Prifysgol Abertawe

Mae cynhyrchwyr CYFFURIAU sy’n ymwneud â therapi celloedd yn gallu cynhyrchu eu cynnyrch yn gyflymach ac yn rhatach trwy ddefnyddio technoleg sy’n monitro ansawdd celloedd trwy’r broses weithgynhyrchu.

Celloedd a all ddatblygu i lawer o wahanol fathau o gelloedd yw bôn-gelloedd, ac fel arfer defnyddir therapi celloedd i drin clefydau tebyg i osteoarthritis, na ellir ei drin â meddyginiaethau modern.

Fel arfer mae’r celloedd yn cael eu cymryd o fêr esgyrn neu feinwe braster ac yn cael eu hehangu. Mae gan y celloedd hyn briodweddau imiwnoaddasol neu wrthlidiol sy’n helpu i wella ac atffurfio meinwe. Mae ChemStress Fingerprinting, sydd wedi cael ei ddatblygu gan gwmni Valitacell yn Nulyn, yn offeryn y gellir ei ddefnyddio i bennu nodweddion gweithrediad celloedd a gwneud y gorau o’r broses ehangu.

Mae Valitacell yn gweithio gyda Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway ar y prosiect trwy’r Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch.

Tan ’nawr, mae trawsfudiad clinigol therapïau bôn-gelloedd wedi cael ei ddal yn ôl gan ddiffyg protocolau safonol, wedi’u dilysu ar gyfer sicrhau ansawdd wrth weithgynhyrchu.

Yn ôl Dr Stephanie Davies, pennaeth gwyddor therapi celloedd yn Valitacell, “Mae angen ehangu’r celloedd oherwydd dim ond ychydig ohonyn nhw sy’n gallu cael eu cynaeafu gan roddwyr". “Ar ôl i chi gynaeafu sampl rhoddwr mae angen i chi ehangu’r rhain i gynhyrchu’r miliynau o gelloedd sy’n ofynnol ar gyfer triniaeth.

“Mae ChemStress yn ffordd o fesur gweithrediad celloedd. Nid yw llawer o’r offer pennu nodweddion presennol yn dangos gweithrediad celloedd, ac, er bod offer eraill yn gwneud hynny, mae’n anodd eu safoni". “Gellir ei awtomeiddio’n rhwydd hefyd gan ddefnyddio robotiaid trin hylif a chaledwedd gweddol gyffredin. Mae awtomeiddio’n fuddiol iawn wrth weithgynhyrchu celloedd gan ei fod yn lleihau’r risg o halogi, camgymeriadau gan bobl ac amrywioldeb yn y cynnyrch.”

Yn ôl yr Athro Frank Barry o REMEDI ym Mhrifysgol Genedlaethol Iwerddon, Galway, “Mae’r bartneriaeth gyda Valitacell yn enghraifft wych o bwysigrwydd CALIN wrth gynorthwyo cwmnïau yn eu camau cynnar i ddatblygu eu technoleg i ddiwallu anghenion diwydiant.”

“Rydym yn falch iawn o wneud popeth sydd yn ein gallu i gynnig ein harbenigedd i gwmnïau os yw’n eu helpu i fod yn llwyddiannus.”

Adeiladwch gydweithrediad gyda CALIN heddiw
 

Dechreuwch eich cydweithrediad yma...