jump to content
Theme Icon

Bio-Check UK Ltd, Prifysgol Bangor a Sefydliad Cenedlaethol Tyndall

Mae ALERGEDDAU ar gynnydd ac mae marwolaethau y bu llawer o sôn amdanynt wedi dangos pa mor bwysig yw hi bod cynhyrchwyr bwyd, arlwywyr a manwerthwyr yn hollol siŵr beth sy’n mynd i mewn i’w cynnyrch.

Mae hyn wedi arwain at alw am gitiau i ganfod alergenau bwyd, ac mae cwmni o Gymru wedi bod yn gweithio gyda gwyddonwyr er mwyn gwella ei gitiau profi cyflym ei hun, sy’n debyg i brofion beichiogrwydd.

Erbyn hyn, mae cwmni Bio-Check (UK) Ltd, sydd wedi’i leoli yn Llanelwy, yn gallu gwneud nanoronynnau aur gorchuddiedig sy’n cael eu defnyddio i weithgynhyrchu’r pecynnau hyn, yn lle gorfod eu prynu am gost uchel o rywle arall. Y nanoronynnau yw’r hyn sydd i’w weld os canfyddir alergenau, fel llinell ar brawf beichiogrwydd positif.

Mae’r prosiect gyda’r Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch (CALIN) ym Mhrifysgol Bangor a Sefydliad Cenedlaethol Tyndall yng Nghorc, Iwerddon, wedi helpu gyda’r gwaith cynhyrchu mewnol ac ehangu’r gwaith o baratoi nanoronynnau, i gyfateb i’r cynnydd yn y galw. Yna mae’r pecynnau’n cael eu cynhyrchu’n fewnol gan ddefnyddio deunyddiau crai cymharol syml y mae’n rhwydd cael gafael arnynt.

“Rydyn ni’n profi ar gyfer alergenau megis cnau daear, proteinau llaeth ac wyau a glwten ŷd mewn bwyd,” meddai Phil Goodwin, rheolwr gyfarwyddwr Bio-Check. “Mae ar fanwerthwyr a gweithgynhyrchwyr, yn gwbl briodol, eisiau ‘cael pethau’n iawn’, felly rydyn ni’n ceisio gwneud y profion mor gyflym, syml ac effeithiol â phosibl”.

“Rydyn ni’n cynhyrchu miloedd o brofion bob blwyddyn, ac rydyn ni wedi ymgorffori’r union broses y mae CALIN wedi llwyddo i’w dyfeisio yn ein gweithdrefnau gweithgynhyrchu”. “Mae wedi lleihau ein costau’n sylweddol, oherwydd er ei bod yn broses fwy cymhleth na’r math roedden ni’n arfer ei phrynu, mae’n haws ei hehangu. Mae wedi bod yn llwyddiant mawr i ni.”

Mae gan Bio-Check eisoes ddegawdau o brofiad ym maes profion diagnostig in vitro ar gyfer diagnosteg ac ymchwil feddygol, dadansoddi fferyllol a chymwysiadau profi bwyd, ac mae ganddo hefyd gynlluniau i symud i faes diagnosteg filfeddygol.

Ond trwy ddefnyddio gwybodaeth a sgiliau Prifysgol Bangor – sy’n arbenigo mewn biosynwyryddion, dyfeisiau diagnostig a defnyddio nanoronynnau – ynghyd ag arbenigedd Tyndall ym maes nanobiotechnoleg a nanoddyfeisiau, mae wedi gallu cymryd y cam nesaf i fewnoli ac ehangu prosesau allweddol.

Cynhaliwyd y prosiect dan arweiniad grŵp ymchwil Dr Chris Gwenin ym Mhrifysgol Bangor gan ddefnyddio’u syniadau a’u gwybodaeth i ganfod datrysiad llwyddiannus.

Adeiladwch gydweithrediad gyda CALIN heddiw
 

Dechreuwch eich cydweithrediad yma...